superior

Organismes / Política turística

Les petites i mitjanes empreses de Catalunya, en desacord amb l’Agència Catalana de Turisme

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ha manifestat el seu desacord amb la proposta d’estatuts de la futura Agència Catalana de Turisme que està en procés d’aprovació. Els representants de les petites empreses consideren que la proposta de decret que regularà aquest nou organisme discrimina al 90% del sector.

La normativa preveu la participació privada en el Consell de Direcció de l’Agència mitjançant una aportació econòmica. Aquesta fórmula, diu PIMEC, “no garanteix el principi d’igualtat de condicions en l’accés als òrgans de decisió” d’aquesta entitat de dret públic. Consideren que es tracta de “la imposició d’un peatge econòmic” molt difícil d’afrontar pels petits establiments de caràcter familiar.

Recorden que “gairebé el 90% del parc empresarial hoteler català ve integrat per empreses de mida petita”, i és precisament l’activitat d’allotjament i restauració la que representa la major part de la despesa que fan els turistes a Catalunya (43% del total de despesa en activitats turístiques), segons un recent estudi elaborat per la Universitat Rovira i Virgili. Per això, troben que l’Agència Catalana de Turisme no té en compte aquesta realitat i no és coherent “amb el principi de no discriminació que ha de permetre la participació de tots aquells actors interessats en la promoció del turisme, independentment de les seves possibilitats econòmiques”.

La creació de l’Agència Catalana de Turisme està tenint una procés complicat de gestació amb un retard en la seva posada en marxa de quasi dos anys des de l’aprovació al Parlament de Catalunya el novembre de 2007. A més de PIMEC, patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya, l’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV) i la Unió Catalana d’Agències de Viatge Emissores (UCAVE) també s’han mostrat crítics i vigilants per altres aspectes. L’Agència Catalana de Turisme es va impulsar basant-se en els principis de codecisió i de cofinançament dels agents públics i dels privats interessats en la promoció del turisme.

El posicionament contrari de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ha quedat recollit en el dictamen que ha elaborat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) sobre el projecte de decret dels estatuts de l’Agència Catalana de Turisme. El CTESC sol•licita al Govern català, que és qui impulsa l’Agència, que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el seu dictamen.

Back to top button