Integrar les crítiques dels clients en la classificació hotelera pot tenir conseqüències positives

Segons l’informe Online Guest Reviews and Hotel Classification Systems: An Integrated Approach —Crítiques online dels hostes i sistemes de classificació d’hotels: un enfocament integrador—, la integració de les crítiques dels clients en la classificació d’hotels pot generar guanys financers alhora que s’atén a les necessitats i expectatives dels clients. L’informe, preparat conjuntament per l’OMT i […]

Destinacions Intel·ligents, Big Data i Satisfacció del Turista

Fa pocs dies vaig tenir oportunitat de participar en un Congrés Llatinoamericà de Ciutats Turístiques, on vaig explicar diversos casos de Reputació Online i visualització de Big Data que hem realitzat des de Vivential Value a destinacions d’Espanya i de Llatinoamèrica. Allà vàrem coincidir amb gestors de destinacions de països com Xile, Equador o el […]

La tecnologia Big Data en el sector turístic

Què és Big Data? Quins beneficis porta al sector turístic en les seves diverses àrees? La tecnologia Big Data permet analitzar gran quantitat d’informació i posar de rellevància dades importants, especialment en el sector turístic. Obre un ventall de possibilitats perquè les empreses puguin millorar els serveis que ofereixen i la gestió interna, que al […]

Turisme vs Barcelona. First Round

Abans que es creïn escamots ciutadans que segrestin turistes i demanin barrets de mexicans per alliberar-los, proposo que pensem. Pensem primer el diagnòstic. I pensem segon les solucions. Abans de continuar, però, deixin-me que els hi proposi cinc sentències que no argumentaré (perquè ja ho he fet en altres posts) i sobre les que fonamento […]

Consum col·laboratiu, la nova amenaça del sector turístic

Les empreses turístiques són empreses de serveis i des de l’aparició de les plataformes P2P han vist com el seu negoci comença a estar amenaçat. Les webs d’intercanvi s’han incorporat a la intermediació turística i el sector les considera competència deslleial.

0 0 0