El sector turístic català necessita viure de nous mercats emissors

Les dades oficials de tancament de l’exercici turístic 2014 revelen, per primera vegada en els darrer anys, una lleu desacceleració del turisme estranger a Catalunya. Tot i l’increment dels números absoluts de turistes i despesa, indicadors com les pernoctacions, la despesa total per estada o la despesa mitjana diària per turista, han estat negatives.

Reflexions sobre el turisme a les Illes Balears

Tancada la temporada turística a les Illes Balears, ja podem començar a extreure les primeres conclusions. La primera dada que podríem destacar és que pareix que amb tota probabilitat superarem les xifres d’arribades de turistes internacionals i nacionals aconseguides l’any 2013. Si el 2013 les Illes Balears reberen un total d’11,06 milions de turistes internacionals […]

Les 10 notícies més llegides en 2014 a Comunicatur

El TOP 10 de les notícies que més han interessat als lectoris i subscriptors de Comunicatur durant el 2014 Les empreses turístiques catalanes, obligades a publicitar el número de registre El turisme estranger arriba a límits històrics a Catalunya Turisme vs Barcelona First Round, article de José Antonio Donaire És rendible l’educació universitària en turisme?, […]

Turbulències? Keep calm

Sembla tota una evidència que les bones perspectives de creixement econòmic porten camí de no complir-se, com a mínim no en els termes que indicaven les previsions fins a la data. Les repetides revisions a la baixa de bona part de les fonts de referència, entre les quals el mateix FMI, posen de manifest que […]

Els mercats i les ciutats turístiques

Una de les formes d’apropar-nos a la cultura local d’una destinació és la visita als mercats de proveïments. En un món globalitzat, on la homogeneïtzació és la pauta de la quotidianitat, allò que busca el turista amant de noves experiències és una cosa insòlita, diferent, exclusiva, que únicament es trobi en aquella destinació concreta que […]

Integrar les crítiques dels clients en la classificació hotelera pot tenir conseqüències positives

Segons l’informe Online Guest Reviews and Hotel Classification Systems: An Integrated Approach —Crítiques online dels hostes i sistemes de classificació d’hotels: un enfocament integrador—, la integració de les crítiques dels clients en la classificació d’hotels pot generar guanys financers alhora que s’atén a les necessitats i expectatives dels clients. L’informe, preparat conjuntament per l’OMT i […]

0 0 0