Macrojornada comercial per a l’oferta turística d’interior i de muntanya

L’Agència Catalana de Turisme  ha organitzat al Castell de Sant Ferran de Figueres, el Buy Catalunya Natura, Interior, Muntanya i Pirineus. Una macrojornada en la que han participat 120 empreses turístiques catalanes per promoure la seva oferta entre una vuitantena d’operadors turístics internacionals convidats expressament per aquesta acció.

La despesa turística baixa un 0,2% a l’agost a Catalunya

El comportament dels ingressos turístics durant el mes d’agost ha estat negatiu per a Catalunya. Després del descens del turisme internacional d’un 3% en aquest mateix mes era de preveure també una dada negativa de la despesa.

Eurodisney investigada per Brussel•les per cobrar diferents tarifes als turistes estrangers

La Comissió Europea (CE) investiga Disneyland París per cobrar preus més baixos que beneficien a francesos i belgues en front de la resta de nacionalitats. Les autoritats europees consideren que és il•legal i volen que Disney justifiqui el motiu d’aquesta aplicació de tarifes diferents segons el país de residència del visitant. El parc es defensa […]

Semestre de rècord per a les estadístiques de turisme

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya durant el primer semestre del 2015 supera els 7,4 milions, el que representa un augment del 4,4% en relació amb el mateix període de l’any anterior. La despesa total d’aquest turisme estranger ha estat de 6.384 milions d’euros, un 6,7% més que el mateixos sis […]

El turista internacional gasta més a Catalunya

Les dades de despesa del turisme estranger demostren com el nivell de despesa per turista és superior al de fa un any. Catalunya creix aquest 2015 en número d’arribades internacionals un 5,2% però els ingressos que generen creixen encara més, un 8,2%

0 0 0 0