Lloret de Mar llança la campanya Enjoy and Respect

Lloret Turisme, entitat de promoció turística de Lloret de Mar, ha endegat una acció comunicativa que, sota el nom Enjoy and Respect (Gaudeix i Respecta), donarà a conèixer als turistes i operadors turístics els punts de la nova ordenança de civisme i via pública més rellevants per a aquests públics.

Sota l’eslògan Enjoy and Respect la iniciativa vol traslladar la idea que Lloret és una gran destinació de lleure però amb normes. La campanya es centra principalment en uns díptics informatius escrits en cinc idiomes (catalá, castellá, francès, alemany i anglès) en els qual es visualitzen el nombrosos atractius per gaudir de Lloret −Enjoy−, així com la vessant informativa de sancions per als usuaris que no respectin l’espai públic i els altres usuaris −Respect−. La creativitat juga amb pictogrames i colors com són el verd, en positiu, i el vermell, en negatiu, fácilment associables i identificables per a tots els públics.

Aquesta campanya vindrá reforçada amb suports exteriors com són banderoles i MUPIS, que projectaran el logo E&R i enllaç a la informació en línia. Paral•lelament s’está fent una comunicació als operadors turístics dels mercats d’origen i empresariat local.

El logo Enjoy and Respect reforça la voluntat de visualitzar la importáncia de vincular el lleure i el respecte durant les 24 hores del dia; en aquest sentit, el logo simula un rellotge que envolta les inicials E&R i Lloret 24 hores.

Está previst que a finals de mes la campanya ja estigui en ple funcionament. La campanya és una acció més dins de l’estratègia de política turística que l’Ajuntament està duent a terme des del passat mes d’agost a través d’una comissió formada per tècnics dels diferents departaments i polítics amb l’objectiu de tractar els aspectes relatius a la seguretat pública, gestió de l’espai públic i model d’oci nocturn.

De la mateixa manera, sota l’eslògan de “Gaudeix i respecte l’espai públic, el civisme és cosa de tots” es farà extensiva la campanya de comunicació a tota la ciutadania de Lloret, incidint en tots aquells aspectes que apel•len a la responsabilitat per tal garantir la qualitat de vida en el municipi./Notícia emesa per Lloret Turisme

0 0 0