L’esport ha de substituir l’oci nocturn en el futur turístic de Lloret

Si a finals de novembre, Barcelona presentava les primeres conclusions del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat, ara és una altra destinació capdavantera catalana, Lloret de Mar, qui també proposa un reajustament de futur.

El Pla Estratègic 2009-2013, en què col•laboren sector públic i privat, ha de “fixar la direcció del desenvolupament turístic i econòmic del municipi per als pròxims anys adaptant-lo als reptes i a les oportunitats del segle XXI”.

Les primeres conclusions indiquen que actualment el turisme de sol i platja i l’oci nocturn són els recursos més rellevants del municipi, però que d’aquí a deu anys, tot i que les platges continuaran sent el principal element d’atracció, l’aposta pel turisme esportiu passarà a ocupar el segon lloc. En aquest sentit, cal recordar que Lloret de Mar és Destinació de Turismo Esportiu, marca d’especialització que atorga Turisme de Catalunya.

El turisme de proximitat i el turisme de golf són altres eines per les quals s’inclinen els professionals del sector consultats per diversificar l’oferta actual del municipi.

Com a objectius estratègics, destaquen millorar la imatge i el posicionament de Lloret, allargar més la temporada, millorar la qualitat de l’oferta comercial, incorporar la tecnologia a totes les vessants de la gestió turística i atraure marques de prestigi internacional per a diverses activitats a Lloret de Mar.

Lloret, destinació líder en sol i platja

Lloret de Mar treballa per consolidar el seu lideratge actual. Segons dades facilitades per Lloret Turismo, el municipi català disposa d’amb una oferta hotelera de més de 130 establiments i més de 30.000 llits. Aquestes xifres suponen, per exemple, el 36% de les places d’allotjament amb què compta Cuba.

En cinc anys, Lloret de Mar ha allargat la temporada amb un 12,5% més d’establiments oberts tot l’any. L’any 2008 els hotels de Lloret van allotjar més d’un milió de turistes -més del 12% dels turistes que visiten Catalunya i més del 40% del conjunt de turistes que visiten la Costa Brava-. Aquests turistes van generar més de 5.700.000 pernoctacions.

0 0 0