La taxa turística catalana no recaptarà més de 40 milions d’euros

Les modificacions introduïdes a la taxa turística catalana després de la negociació dels partits polítics i el sector turístic suposarà una reducció significativa de l’efecte de l’impost i dels ingressos a les fiances públiques. Segons càlcul de Comunicatur, atenent als nous imports i les exempcions es recaptaran entre 35 i 40 milions d’euros anuals, lluny dels 100 milions previstos per la Generalitat.

La Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya han portat el pes de la negociació de la taxa amb els representants del CiU i PP. Durant aquestes negociacions han introduït una reducció important dels imports per tal de minimitzar l’impacte que tindria sobre el sector, que consideren negatiu. Per al 2012, la taxa es començarà a cobrar a partir de l’1 de novembre, quedant bona part de l’any sense efecte.

Finalment, les quotes pactades han tingut una reducció important per pernoctació i distingeixen entre els allotjaments de la ciutat de Barcelona, amb imports superiors, i la resta de Catalunya.

Quadre d’imports per estada

 
Barcelona
Resta de Catalunya
Hotels 5* i creuers
2,5€
2,5€
Hotels 4*
1,25€
1€
Resta hotels, càmpings, casa rural i apartament
0,75€
0,50€

Quedaran exempts de pagar l’impost els menors de 16 anys i els turistes que viatgin amb un programa social com l’Imserso. Un altre element que han modificat ha estat limitar el pagament a un màxim de 7 dies.

El 30% de la recaptació de la taxa anirà a les arques municipals (el 50% en el cas de la ciutat de Barcelona) i la resta, el 70% per a la Generalitat de Catalunya (el 50% en el cas de Barcelona)

Amb aquest nou plantejament, agafant com a base les pernoctacions als establiments d’allotjament reglat a Catalunya del 2010, Comunicatur ha realitzat una projecció acurada de la repercussió que tindria l’impost aplicant les quotes per territori i categories. Sense aplicar les exempcions com la dels menors i els programes Imserso, la recaptació màxima, superaria per poc els 50 milions d’euros (52.390.000 euros). D’aquests 26,39 milions correspondrien a la ciutat de Barcelona i 26 milions a la resta de Catalunya.

Projectant la recaptació amb les diferents reduccions i exempcions, el càlcul el situaria entre els 35 i 40 milions d’euros, concretament en 39.340.000 euros. Segons estades mitjanes i tipologia de turista per a cada territori el resultat estimat per Comunicatur seria el següent: Barcelona 22,44 milions d’euros i resta de Catalunya 16,90 milions d’euros.

Amb aquesta projecció la Generalitat de Catalunya només ingressaria 23 milions d’euros, l’Ajuntament de Barcelona 11,22 milions i la resta de municipis es repartirien poc més de 5 milions d’euros.

RECAPTACIÓ
Ajuntaments
Generalitat
Total M€
Ciutat de Barcelona
11,22
11,22
22,44
Resta de Catalunya
5,07
11,83
16,90
Total Catalunya M€
16,29
23,05
39,34

Recaptació en milions d’euros. Estimació Comunicatur

La taxa turística catalana no recaptarà més de 40 milions d’euros

Les modificacions introduïdes a la taxa turística catalana després de la negociació dels partits polítics i el sector turístic suposarà una reducció significativa de l’efecte de l’impost i dels ingressos a les fiances públiques. Segons càlcul de Comunicatur, atenent als nous imports i les exempcions es recaptaran entre 35 i 40 milions d’euros anuals, lluny dels 100 milions previstos per la Generalitat.

La Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya han portat el pes de la negociació de la taxa amb els representants del CiU i PP. Durant aquestes negociacions han introduït una reducció important dels imports per tal de minimitzar l’impacte que tindria sobre el sector, que consideren negatiu. Per al 2012, la taxa es començarà a cobrar a partir de l’1 de novembre, quedant bona part de l’any sense efecte.

Finalment, les quotes pactades han tingut una reducció important per pernoctació i distingeixen entre els allotjaments de la ciutat de Barcelona, amb imports superiors, i la resta de Catalunya.

Quadre d’imports per estada

 
Barcelona
Resta de Catalunya
Hotels 5* i creuers
2,5€
2,5€
Hotels 4*
1,25€
1€
Resta hotels, càmpings, casa rural i apartament
0,75€
0,50€

Quedaran exempts de pagar l’impost els menors de 16 anys i els turistes que viatgin amb un programa social com l’Imserso. Un altre element que han modificat ha estat limitar el pagament a un màxim de 7 dies.

El 30% de la recaptació de la taxa anirà a les arques municipals (el 50% en el cas de la ciutat de Barcelona) i la resta, el 70% per a la Generalitat de Catalunya (el 50% en el cas de Barcelona)

Amb aquest nou plantejament, agafant com a base les pernoctacions als establiments d’allotjament reglat a Catalunya del 2010, Comunicatur ha realitzat una projecció acurada de la repercussió que tindria l’impost aplicant les quotes per territori i categories. Sense aplicar les exempcions com la dels menors i els programes Imserso, la recaptació màxima, superaria per poc els 50 milions d’euros (52.390.000 euros). D’aquests 26,39 milions correspondrien a la ciutat de Barcelona i 26 milions a la resta de Catalunya.

Projectant la recaptació amb les diferents reduccions i exempcions, el càlcul el situaria entre els 35 i 40 milions d’euros, concretament en 39.340.000 euros. Segons estades mitjanes i tipologia de turista per a cada territori el resultat estimat per Comunicatur seria el següent: Barcelona 22,44 milions d’euros i resta de Catalunya 16,90 milions d’euros.

Amb aquesta projecció la Generalitat de Catalunya només ingressaria 23 milions d’euros, l’Ajuntament de Barcelona 11,22 milions i la resta de municipis es repartirien poc més de 5 milions d’euros.

RECAPTACIÓ
Ajuntaments
Generalitat
Total M€
Ciutat de Barcelona
11,22
11,22
22,44
Resta de Catalunya
5,07
11,83
16,90
Total Catalunya M€
16,29
23,05
39,34

Recaptació en milions d’euros. Estimació Comunicatur

0 0 0