La tecnologia Big Data en el sector turístic

Què és Big Data? Quins beneficis porta al sector turístic en les seves diverses àrees? La tecnologia Big Data permet analitzar gran quantitat d’informació i posar de rellevància dades importants, especialment en el sector turístic. Obre un ventall de possibilitats perquè les empreses puguin millorar els serveis que ofereixen i la gestió interna, que al […]

Obren la convocatòria de beques per als Centres de Promoció Turística de Catalunya

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha obert la convocatòria per incorporar 8 becaris que se sumaran als 3 que actualment ja estan realitzant les seves pràctiques en alguna de les oficines de promoció turística que l’ACT té fora de Catalunya. La destinació dels 8 joves serà la següent: 1 becari a Frankfurt, 3 becaris a […]

CETT eLearning: la formació en línia per millorar el teu futur!

La indústria turística ha afrontat a l’inici del nou mil·lenni els canvis profunds induïts per la revolució de les TIC. El més evident d’aquests canvis és l’aparició i expansió d’Internet, que a dia d’avui esdevé una infraestructura bàsica pel desenvolupament de qualsevol negoci i una eina d’interacció contínua amb el client. Arreu del món, tot […]

0 0 0