Jordi Blanch, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Parla d’innovació en turisme i de diferenciació de destinacions. Explica que cal adaptar-se a la demanda i escoltar al turista, per després aplicar nous imputs a la forma de promocionar. Assegura que la diferència està en el “com”. Aquesta entrevista es va produir en el marc de la Jornada d’innovació en la promoció turística, organitzada […]

La formació en turisme, per Maria Abellanet, consellera delegada del Grup CETT

Explica què significa innovar en promoció turística, treballant sobretot des de l’origen dels turistes i no tant en la destinació. Assegura que els estudis de Grau en Turisme estan adequats al mercat actual, de la mà del sector i institucions turístiques. Assenyala que la professió turística s’ha internacionalitzat de veritat. Aquesta entrevista es va produir […]

Delfí Torns, Director General de Serhs Tourism

Explica què significa innovar en les empreses turístiques, així com quin és el comportament de la demanda, cada vegada més infidel a les destinacions. Avança el contingut de l’estudi del turisme rus elaborat recentment. Creu necessària la col · laboració público-privada sobretot en termes de marca i assegura que la comercialització s’ha de fer en […]

Ignacio Vasallo: Les claus per al sector són l’especialització i la segmentació

Actualment es pot fer turisme en qualsevol part del món, els nostres avantatges fonamentals són la de proximitat als grans mercats d’emissió però hem d’oferir al turista una mica més, explica Ignacio Vasallo en una entrevista per a Comunicatur abans de deixar, a finals d’octubre, la direcció de l’Oficina Espanyola de Turisme a França.

0 0 0