I ara Amsterdam xoca amb Airbnb

La plataforma de lloguer turístic Airbnb ja no és tan ben vista per les autoritats d’Amsterdam. La ciutat vol frenar els allotjaments turístics al centre. La multinacional sempre havia destacat la seva cooperació amb la capital holandesa però ara la ciutat comença a patir problemes de concentració i vol posar limitacions.

25.000 persones han fet de turistes agraris durant un cap de setmana

‘Benvinguts a Pagès’ s’està consolidant com una proposta de turisme rural i agrari a Catalunya. Durant un cap de setmana les explotacions agràries catalanes han obert les portes a milers de turistes que s’han desplaçat pel territori per conèixer l’entorn rural.

Èxit internacional de la campanya turística de Catalunya

‘La Ruta de l’Atzar’ s’està convertint en el film de més èxit internacional que ha promogut Turisme de Catalunya. Aquest vídeo promocional acumula un palmarès de 5 Grand Prix en els festivals d’Istambul, Berlín, Riga, Tortosa i Veliko Tarnovo (Bulgaria).

0 0 0 0